Contact

 

Contact: export@baseloltenpharm.com
Tel: 0048 533 348 293

INTELLECTUAL PROPERTY OF FORMULAS BELONGS TO:
Isson Lab Switzerland AG
Aeschenvorstadt 71, CH-4051 Basel, Switzerland

DISTRIBUTION:
Isson Lab UK Ltd. 23 King Street, London SW1Y 6QY, United Kingdom

Isson Lab Switzerland AG
Aeschenvorstadt 71, CH-4051 Basel, Switzerland

Basel Olten Pharm S.A.
Moniuszki 1a, 00-014 Warsaw

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu pewne uprawnienia. Mogą Państwo się z nami skontaktować w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień za pośrednictwem formularza kontaktowego wybierając z listy wyboru kontaktowego - Dane osobowe.
Zwracając się do nas i podając swoje dane, przysługuje Państwu:
prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Privacy policy